top of page

Mae'r BAG yn berl cudd o Los Angeles a fydd yn arddangos gweithiau celf anhygoel ac unigryw. Bob blwyddyn bydd yr oriel yn cynnal nifer o arddangosfeydd, rhaglenni a digwyddiadau sy'n helpu i ddod â'r cyhoedd yn agosach at fyd rhyfeddol harddwch artistig.

Yn swatio yng ngodre Cwm San Gabriel, mae Sierra Madre yn gymuned swynol ychydig funudau y tu allan i Los Angeles yn iawn. Mae Sierra Madre yn gartref i'r BAG - Oriel Baldwin Avenue. Yn sicr o ddod yn ddylanwad artistig a diwylliannol, Fe wnaethom ni agor ein drysau yn ystod pandemig Covid-19 er bod agor oriel yn ystod cyfnod cau pandemig yn ymddangos yn wrth-reddfol, roedd yn gwneud synnwyr perffaith i ni.

Gyda'r ddealltwriaeth, mae cymdeithas sy'n cynnal ei chariad a'i gwerthfawrogiad am harddwch celfyddydau cain yn cynnal ei dynoliaeth. Mae'r BAG yn fuddugoliaeth dros y tywyllwch.

Mae'r BAG yn benllanw ar brofiadau bywyd, creadigrwydd ac angerdd am ymadroddion artistig o bob cwr o'r byd gydag ymrwymiad diwyro i wella ymwybyddiaeth a thwf artistig trwy ddarparu cyfleoedd i ddoniau creadigol artistiaid sy'n dymuno symud y patrwm cymdeithasol i fod yn fwy cariadus. byd.

mike and me.JPG

Mary Hoffman - Serr

Curadur / Perchennog Celf

Gydag addysg uwch mewn Dylunio a Marchnata mae gan Mary graffter ar gyfer lleoliad, ffurf a chyflwyniad gweledol. Mae ei gyrfa broffesiynol yn cynnwys dros 20 mlynedd ym maes rheoli. Mae hi wedi llwyddo i reoli pob agwedd ar fusnes - o'r brig i lawr, ar gyfer cwmnïau bach a mawr.

Yn hoff o gelf ac yn gwerthfawrogi popeth sy'n greadigol mae Mary'n dod â'i hangerdd a'i hymroddiad i'w rôl newydd fel perchennog busnes a churadur yn The BAG.

Lloniannau i symudiadau beiddgar a'r ffordd o'ch blaen!

Michael Todd Serr

Artist / Perchennog

Gyda mwy na phedwar degawd o swyddi rheoli domestig a rhyngwladol haen uchaf yn y diwydiannau ymgynghori ffilm a llwyddiant, mae Michael yn dod â chraffter eang o wybodaeth fusnes. Fel curadur mae wedi troi ei sylw at lwyddiant artistiaid unigol a'r gymuned gelf yn gyffredinol trwy gynnig ei fewnwelediadau unigryw i realiti hoffterau cefnog a buddsoddiadau tebygol.

Fel artist mae Michael yn eiriolwr dros ryddid mynegiant artistig ac mae'n dueddiad wrth ddatblygu a gweithredu syniadau newydd i helpu cyd-artistiaid i greu perthnasoedd mwy cynhyrchiol a chytûn â gwylwyr a phrynwyr fel ei gilydd.

bottom of page